УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ХОТЕЛИТЕ В ТУРЦИЯ 2020 (оригинал)

Информацията е предоставена от Министерството на Културата и Туризма на Р. Турция


ТЕКСТ В ОРИГИНАЛ (на турски език)

ТЕКСТ В ОРИГИНАЛ (на български език)